Over

In 2001 startte Teus de Kruyf zijn boksschool. Hem stond een sportieve ontmoetingsplek voor ogen waar iedereen welkom is en kan trainen onder zeer goede begeleiding.

In zijn sportschool trainen zowel mannen als vrouwen en het motto is dat iedereen respect moet hebben voor elkaar. Er wordt nog regelmatig negatief over het boksen gedacht, maar als mensen komen kijken hoe het er tijdens de lessen aan toegaat, veranderen ze snel van mening. Respect is namelijk een waarde die zeker op boksscholen duidelijk wordt uitgedragen.

Bij Boksschool Teus de Kruyf zijn er op verschillende avonden diverse trainingsvormen. Veel leden willen hun conditie verbeteren. Zij boksen omdat het een zware training is. Niet alleen voor alle spieren in je lichaam, maar ook longen, hart en bloedsomloop hebben er baat bij. Wie recreatief wil boksen onder goede begeleiding kan daarvoor terecht bij Boksschool Teus de Kruyf.

Wedstrijdboksen is natuurlijk ook mogelijk. Er zijn diverse avonden waarin boksers met elkaar op wedstrijdniveau met elkaar sparren. Wil een lid wedstrijden gaan boksen dan bepalen de trainers wanneer hij of zij er klaar voor is. Dit niet alleen om de leden te beschermen als ze er nog niet aan toe zijn, maar ook om de successen te waarborgen voor zowel de boksers als voor de school.

Is je interesse gewekt? Kom dan gerust kijken. Een keertje vrijblijvend meetrainen is ook mogelijk. De boksschool biedt één gratis proefles aan. Neem dan wel van tevoren contact op zodat we weten wanneer je komt. Ook kun je een afspraak maken voor een privéles.

– Trainer 1.. naam, foto ervaring, opleiding, specialisatie / trainingen, hobby
– Trainer 2.. naam, foto ervaring, opleiding, specialisatie / trainingen, hobby
– Trainer 3.. naam, foto ervaring, opleiding, specialisatie / trainingen, hobby

Binnen Boksschool Teus de Kruyf hebben we diverse do’s and don’ts. Zo is het ten strengste verboden om te discrimineren of sporters of bezoekers te schofferen. De voertaal is Nederlands of Engels, zodat iedereen kan horen wat er wordt gezegd. Iedereen is bij de boksschool welkom en wordt hartelijk ontvangen en opgevangen. We hebben als boksschool de afspraak gemaakt dat alles wat tegen ons in vertrouwen wordt verteld dit ook in vertrouwen wordt behandeld. Men kan met ons over alle zaken praten en als men het wil kunnen we hulp aanbieden. Hoofdtrainer Teus de Kruyf heeft de afgelopen jaren diverse trainingen/cursussen gedaan om de personen te begeleiden. We hebben daarnaast nauwe banden met scholen, de politie, VGGZ, gemeente en andere overheidsdiensten en als dat wordt gewenst kan van deze contacten gebruik worden gemaakt.

Bij Boksschool Teus de Kruyf stellen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag ) verplicht voor onze vrijwilligers. Daarnaast hebben wij de volgende vertrouwenspersonen:

Teus de Kruyf, hoofdtrainer
Reinout Frenken, trainer
Bert Kaspers, trainer

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Boksschool Teus de Kruyf is aangesloten bij de Nederlandse Boksbond.